• Γέμισε Θράκη το Αμβούργο, στην εκπληκτική βραδιά των Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης (videos)

  Γέμισε Θράκη το Αμβούργο, στην εκπληκτική βραδιά των Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης (videos)

 • Oι εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή Γενοκτονία στη Μελβούρνη

  Oι εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή Γενοκτονία στη Μελβούρνη

 • Διεθνής διάκριση για δύο Γιαννιώτες μαθητές -Ανέπτυξαν μικροδορυφορικό σύστημα

  Διεθνής διάκριση για δύο Γιαννιώτες μαθητές -Ανέπτυξαν μικροδορυφορικό σύστημα

 • «Ανοιχτές Πόρτες» για τα 90 χρόνια παρουσίας του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

  «Ανοιχτές Πόρτες» για τα 90 χρόνια παρουσίας του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

 • Θεόδωρος Γιουρτσίχιν: Εμείς οι Πόντιοι, από το γάλαν τη μάνας έμουν, αγαπούμε την Ελλάδαν

  Θεόδωρος Γιουρτσίχιν: Εμείς οι Πόντιοι, από το γάλαν τη μάνας έμουν, αγαπούμε την Ελλάδαν

 • 4 Έλληνες στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ

  4 Έλληνες στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ

 • Το 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών : «Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του σήμερα»

  Το 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών : «Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του σήμερα»

 • Νέοι κανόνες για προξενική προστασία πολίτων κρατών-μελών ΕΕ στο εξωτερικό / Τίθενται σε ισχύ από 1η Μαΐου

  Νέοι κανόνες για προξενική προστασία πολίτων κρατών-μελών ΕΕ στο εξωτερικό / Τίθενται σε ισχύ από 1η Μαΐου

 • Μνήμη και τιμή στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη :«Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα»

  Μνήμη και τιμή στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη :«Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα»

 • Κτηματολόγιο: Προθεσμία έως 9 Ιουλίου για να δηλώσετε τα ακίνητά σας - Αφορά και κατοίκους εξωτερικού

  Κτηματολόγιο: Προθεσμία έως 9 Ιουλίου για να δηλώσετε τα ακίνητά σας - Αφορά και κατοίκους εξωτερικού

 • Αναλυτικός οδηγός / Εφορία: Τι ισχύει για κατοίκους εξωτερικού και ομογενείς

  Αναλυτικός οδηγός / Εφορία: Τι ισχύει για κατοίκους εξωτερικού και ομογενείς

 • Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδος – Εξωτερικού (επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές)

  Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδος – Εξωτερικού (επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Τα βασικά έγγραφα για κληρονομιά στην Ελλάδα

illiolopoulos chr250Κληρονόμοι που ζουν εκτός Ελλάδος έχουν συχνά την ανάγκη να ρυθμίσουν κληρονομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα, επειδή ένας συγγενής τους απεβίωσε, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα και άφησε περιουσία στην Πατρίδα. Σε πολλές περιπτώσεις,

ο θανών ζούσε στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά ή σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, αλλά είχε ακίνητα, ή τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία (θυρίδα στην τράπεζα, αυτοκίνητο, κινητά αξίας όπως κοσμήματα, πίνακες κ.α.) στην Ελλάδα.

Ο δικηγόρος που θα αναλάβει να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες στην Ελλάδα για την διακρίβωση των περιουσιακών στοιχείων και την απόδοσή τους στον ή στους κληρονόμους, θα χρειασθεί πρωτίστως την ληξιαρχική πράξη θανάτου και αν αυτή είναι από χώρα που δεν έχει την Αποστίλλη, πρέπει να την λάβει είτε ως αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης που έχει συνταχθεί στο Προξενείο, είτε ως επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως που εκδόθηκε από τις αρχές της χώρας του εξωτερικού, επικυρωμένο από το Προξενείο. Η πράξη αυτή θα μεταφρασθεί επισήμως στην ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση από δικηγόρο που γνωρίζει την νομική ορολογία και τις διαδικασίες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην Ελλάδα και όχι από απλό μεταφραστή) και θα εγγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο στην Αθήνα, εφόσον ο θανών ή η θανούσα ήταν εγγεγραμμένοι σε Δήμο στην Ελλάδα.

Ακολούθως, πρέπει να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (ή Πλησιεστέρων Συγγενών), από τον Δήμο όπου ήταν εγγεγραμμένος ο θανών στην Ελλάδα. Για την έκδοσή του πρέπει είτε στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος στον Δήμο στην Ελλάδα να έχουν εγγραφεί οι πλησιέστεροι συγγενείς, δηλ. να ήταν γραμμένος ο γάμος του που έκανε στο εξωτερικό και η γέννηση των παιδιών του, είτε να γίνει μία υπεύθυνη δήλωση (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) δύο μαρτύρων, που θα αναφέρουν ποιοί είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει να εγγραφούν τώρα στο Ειδικό Ληξιαρχείο και μετά στο Δημοτολόγιο ο γάμος του θανόντος και η γέννηση των παιδιών του στο εξωτερικό, οπότε πρέπει να πάρουμε τα πιστοποιητικά αυτά από την χώρα του εξωτερικού, να επικυρωθούν από το Προξενείο και να μεταφρασθούν στην Ελλάδα (πάλι κατά προτίμηση από εξειδικευμένο νομικό μεταφραστή).

Εάν ο θανών δεν ήταν επισήμως Έλλην πολίτης, διότι ήταν επί παραδείγματι Έλλην στην καταγωγή και στην εθνότητα, αλλά είχε γεννηθεί εκτός Ελληνικής Επικρατείας, π.χ. στην Κωνσταντινούπολη, στην Ρουμανία, στην Αίγυπτο ή αλλού, δεν μπορεί να εκδοθεί από τον Δήμο στην Ελλάδα πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, αλλά θα περιορισθούμε στις δύο υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις, που θα υποβληθούν στην εφορία και στον συμβολαιογράφο και θα αποδεικνύουν ποιοί είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Πολύ σημαντικό έργο είναι ο προσδιορισμός, η περιγραφή και η εκτίμηση των κληρονομιαίων στοιχείων, ειδικά των ακινήτων, αλλά και των τυχόν τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα, ώστε να δηλωθούν στην εφορία. Η προθεσμία είναι έξι μήνες από τον θάνατο ή από την δημοσίευση της διαθήκης, αλλά αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε εκτός Ελλάδος ή ο κληρονόμος ζει εκτός Ελλάδος, η προθεσμία είναι δώδεκα μήνες. Εάν κάποιος θέλει να αποποιηθεί της κληρονομίας, είτε διότι επιθυμεί να προσαυξηθεί το μερίδιο των άλλων συγκληρονόμων, είτε διότι η κληρονομία έχει χρέη, η προθεσμία για τους κατοίκους Ελλάδος είναι τέσσερις μήνες, ενώ εάν πρόκειται για κληρονόμους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία είναι δώδεκα μήνες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση, ο κληρονόμος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την κληρονομία και δεν μπορεί να την αποποιηθεί.

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες όπως για το τι συμβαίνει με την διαθήκη, εφόσον υπάρχει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αλλά και για τον φόρο κληρονομίας θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμά μας.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws.

www.greekadvocate.eu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στον κόσμο Ενδιαφέρουν και...διαφέρουν ΙΙ

 • All
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΥΓΕΙΑ
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Το 80% της βιομάζας της Γης αποτελούν τα φυτά, το 15% τα βακτήρια και το υπόλοιπο
  Read More
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Το εισοδηματικό επίπεδο ενός ανθρώπου και ο εγκέφαλός του δεν είναι άσχετα πράγματα - και αυτό δεν
  Read More
  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Έλληνες ερευνητέςαπό το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έριξαν «φως» στη διαδικασία
  Read More
  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Theodoros Zanos, Assistant Professor at the Centre of Bioelectronics of the Feinstein Institute of Medical Research
  Read More
  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι θα στείλει στον Άρη ένα μικρό αυτόνομο ελικόπτερο, το
  Read More
  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Leaders from Greece, Cyprus and Egypt inaugurated Roots Revival Week in Alexandria this week, a new
  Read More
  • ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 • Το Facebook αποκαλύπτει 25 σελίδες κατευθυντήριων οδηγιών για το πώς θα αφαιρεί ψευδείς ειδήσεις, αναρτήσεις με
  Read More
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Καινούριο δήμαρχο έχει εδώ και λίγες μέρες η πόλη Σβέρτε στη Γερμανία, στην άκρη της Κοιλάδας
  Read More
  • ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 • Το ξενοδοχείο "Kyrimai" στον Γερολιμένα της Μάνης ψηφίστηκε στη Σαντορίνη ως το πιο ρομαντικό ξενοδοχείο από
  Read More
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Σύμφωνο συνεργασίας για την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα και την αξιοποίηση των δομών της
  Read More
  • ΥΓΕΙΑ
 • Οι επιστήμονες τρέφουν τις πρώτες βάσιμες ελπίδες ότι θα είναι δυνατό να επιβραδύνουν ή και να
  Read More
  • ΥΓΕΙΑ
 • Ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι οι ασύρματες συνδέσεις των οικιακών και επαγγελματικών δικτύων Wi-Fi σε όλο
  Read More
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Eρευνητές της Google, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν δύο σοβαρά κενά ασφαλείας
  Read More
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός καθολικού τεστ αίματος που θα ανιχνεύει όλους τους καρκίνους,
  Read More
  • ΥΓΕΙΑ
 • Επιτυχείς ήταν οι πρώτες δοκιμές ενός «μίνι» πυρηνικού αντιδραστήρα, που δοκίμασε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA)
  Read More
  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Το Λας Βέγκας είναι εντυπωσιακό από κάθε άποψη. Πρώτον, επειδή όλα εκεί είναι τεράστια. Τα ξενοδοχεία
  Read More

GREEKS ABROAD

open letter to prf 250- Lettre des associations grecques et philhellènes au Président de la République française, au sujet des menaces de la Turquie envers la Grèce.

visa dw250- Νέοι κανόνες για προξενική προστασία πολίτων κρατών-μελών ΕΕ στο εξωτερικό / Ισχύουν από 1η Μαΐου 2018

tsiknis250- H 2η απονομή των Βραβείων «Ευπρέπεια 2017

 

students exams250-Πανελλήνιες 2018: Ενημέρωση για τους Έλληνες του εξωτερικού

 

elephants250- Ελληνίδα γενετίστρια ρίχνει φως στο DNA των ελεφάντων

 

arg250- Δημήτρης Αργυρόπουλος: Δημιουργία Μουσείου της ελληνικής μετανάστευσης στο Βέλγιο

- Για 5η συνεχή φορά Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών ο Δ. Αργυρόπουλος!

OM logo om black 220x50- Στον 17ο χρόνο το OMOGENEIA MAGAZINE!

forologikes250- Αναλυτικός οδηγός. Εφορία: Τι ισχύει για κατοίκους εξωτερικού και ομογενείςΑναλυτικός οδηγός.

ty 250- Η Ομογένεια στην προώθηση του Τουρισμού Υγείας

forologikes250- Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδος – Εξωτερικού (επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές)

illiolopoulos chr250- Κληρονομιά εξωτερικού για κάτοικο Ελλάδος

 

ballot n250- Η «ψήφος εξωτερικού» και το μπρα ντε φερ δεκαετιών

tamis atg250- H εθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων αξίζει περισσότερο από δύο πινακίδες

theater pit brx250- Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Κοινός εορτασμός από τις 7 ελληνικές θεατρικές ομάδες των Βρυξελλών. Δείτε ποιες είναι....

 

 

 

OΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ *LINKS

NΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ   http://neoskosmos.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ   http://diaspora-grecque.com

THE PANHELLENIC POST    http://www.panhellenicpost.com

HELLENIC NEWS OF AMERICA    https://hellenicnews.com/

OMOGENEIA MAGAZINE  www.omogeneia.gr , www.omogeneia.info

ΠΑΤΡΙΔΕΣ   http://patrides.com/

NEWSVILLE   http://www.newsville.be/

SOFIA TIMES MAGAZINE: www.sofiatimes.com

GreekTV. com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ   www.elliniki-gnomi.eu/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας καλωσορίζουμε στο ανανεωμένο site μας. Η υπηρεσία του ΝΕWSLETTER πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα για να δεχθεί την εγγραφή σας.Μείνετε συντονισμένοι εδώ  *** www.omogeneia.gr / www.omogeneia.info

ommepress@yahoo.fr

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ είπαν


 • faviicom100 
  Eλένη Παρασκευοπούλου

  "Το OMOGENEIA MAGAZINE είναι μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης για μας τους αποδήμους,
  από κάθε άποψη. Σας ευχαριστούμε..."

                                    

 • faviicom100
  Νίκος Σταματίου
   
   "Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πορεία του ομογενειακού μας περιοδικού και θέλω να τους ευχηθώ καλό κουράγιο για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που μας προσφέρει με την σωστή ενημέρωσή μας..."

 • faviicom100
  'Ιωάννα Καραδήμου

    " 'Εχει γίνει πλέον μια ευχάριστη συνήθεια να ανοίγω κάθε μέρα, πρώτα την ιστοσελίδα σας. Είναι σημαντικό για μας να μαθαίνουμε σωστά για τα τεκταινόμενα στη χώρα μας και όχι μόνο"