• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2017 - Custom text here

Ψηφιακός Χάρτης για την Ελληνική Διασπορά ανά την υφήλιο

pxed250Ο ψηφιακός χάρτης της Ελληνικής Διασποράς ανά την υφήλιο (GreekDiasporaMap), παρουσιάστηκε (14 Ιουνίου 2017) σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Απόδημου

Ελληνισμού και το SouthEastEuropean Studies at Oxford (SEESOX) http://greekdiasporamap.seesox.growcreate.co.uk/

La carte numérique pour la Diaspora Grecque dans le monde a été présentée par le Secrétariat Général des Grecs de la Diaspora et le SouthEastEuropean Studies at Oxford (SEESOX) à Thessalonique le 14 juin 2017
http://greekdiasporamap.seesox.growcreate.co.uk/

f t g m